...

Studenten

De DHKA stelt beoefenaars van de zwaardkunst centraal. Ons doel is om jou te ondersteunen in je eigen unieke ontwikkeling naar Black Belt en verder. Dit doen we door samen activiteiten te organiseren, technische ondersteuning te bieden, en het faciliteren van de benodigdheden om Haedong Kumdo te kunnen beoefenen.

Hieronder een aantal redenen om aan te melden bij de Dutch Haedong Kumdo Association:

 • Bij aanvang van je lidmaatschap ontvang je een DHKA paspoort en handleiding
 • Student resources met o.a. video’s voor examenstof (login)
 • Centrale communicatie via een dedicated Facebook groep (privé)
 • Deelname aan onze centrale trainingen, -examens en toernooien
 • Internationale seminars en Black Belt testing tijdens het jaarlijkse Dutch event met Grand Master Kim, Jeong Seong
 • Scherpe prijzen voor zwaarden, uniformen en andere trainingsbenodigdheden via bulkinkoop uit Korea en andere leveranciers
 • Verbinding met de wereldorganisatie UWHKF voor internationale samenwerking en supervisie

Voor instructeurs:

 • Centrale Instructor training
 • Leadership academy (login)
 • Gecertificeerde (assistent) instructeurs
 • Erkende examinators en diplomering 
 • Collectieve verzekering voor (assistent) instructeurs
 • Groepskorting op jaarlijkse bijscholing EHBO voor (assistent) instructeurs

Meer weten? Maak contact met ons secretariaat via deze link >>

Of meld je direct aan via deze link >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.