...

Contact

Heb je een vraag of wil je een wijziging doorgeven? E-mail naar info@haedongkumdo.nl

DHKA Bestuurrekening
T.n.v. Dutch Haedong Kumdo Association
Rekeningnummer NL71 ABNA 0118 0531 32

We blijven graag in contact met jou. Ontvang onze updates via de mailinglist:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.