...

Over ons

De Dutch Haedong Kumdo Association (DHKA) is een Nederlandse organisatie voor het ontwikkelen en promoten van de zwaardkunst Haedong Kumdo – Jinyoung Ssangkum Ryu. DHKA is onderdeel van de United World Haedong Kumdo Federation van Grand Master Kim, Jeong Seong.

De Dutch Haedong Kumdo Association streeft naar uniformiteit en samenwerking onder scholen met als gezamelijk doel om een betere Haedong Kumdo beoefenaar te worden. Dit doen we o.a. door het organiseren van centrale trainingen, examens en een jaarlijks evenement met Grand Master Kim, Jeong Seong.

Ben je een nieuwe school of wil je Haedong Kumdo toevoegen aan je school curriculum? Dan hebben we een ‘instructeur mentor programma’. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor instructeurs die al een Black Belt hebben en ook al ervaring hebben met lesgeven. Onder bepaalde voorwaarden kan er een traject gestart worden om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap bij de DHKA. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Onze visie >>

Wat is Haedong Kumdo?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.