...

Onze visie

In onze visie zien we dat de studenten van alle individuele scholen mogelijkheden hebben om verbinding en verdieping te vinden met elkaar door diverse gezamenlijke activiteiten. Door onze krachten te bundelen zijn we in staat om een brug te slaan naar de originele bron, bijvoorbeeld door een jaarlijks evenement te organiseren met Grand Master Kim, Jeong Seong. Hierdoor verrijken we niet alleen onze kennis, maar komen we steeds dichter bij de authentieke trainingswijze van Haedong Kumdo.

We zien de DHKA als een neutrale en ondersteunende organisatie die uniformiteit verschaft in de weg naar Black Belt en verder. We geloven dat we door het samen beoefenen en verspreiden van Haedong Kumdo een positief effect kunnen hebben op de gezondheid en welzijn van de beoefenaars en hun families.

Door lid te zijn van de DHKA kun je extra bronnen raadplegen zoals een duidelijke handleiding voor beginners, extra videomateriaal ter voorbereiding op examens en natuurlijk de centrale trainingen. Jouw support door middel van een klein bedrag van € 2 per maand helpt onze vrijwilligers met het organiseren en betalen van faciliteiten, trainers, drukwerk, het onderhouden van social media, onze website, onze administratie en kosten voor promoties en campagnes. Door lid te zijn support je simpelweg je eigen club en vooruitgang! Wij wensen jou veel plezier in je training en zien je graag op één van onze activiteiten. 

Aanmelden >>

Wat is Haedong Kumdo?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.