...

Instructeurs

Naam School Rang Status 2023
Frank Heininga Spring Dragon Martial Arts 3.Dan Instructor
Carla Kuster Kum Sarang 2.Dan Instructor
Dominic den Drijver Dojo den Drijver 2.Dan Instructor
Jairo Hernandez
Danhohan Geom
1.Dan Instructor
Tjardo Tuinstra Spring Dragon Martial Arts 1.Dan Assistant Instructor
Kelly Homborg  Dojo Den Drijver 1.Dan Assistant Instructor
Bas de Hoogen Dojo Den Drijver 1.Dan Assistant Instructor
Michiel van der Meer Dojo Den Drijver 1.Dan Assistant Instructor
Jeroen van Vuure Kum Sarang 1.Dan Assistant Instructor
Jimmy Hingst Spring Dragon Martial Arts 3.Keup Assistant Instructor
DHKA Dan testing at the Dutch Event 2023 in Amsterdam

Instructor vs. Assistant Instructor

Een Instructor is iemand die de verantwoordelijkheid heeft over een eigen school inclusief alle studenten. Een Assistant Instructor heeft geen eigen school en de verantwoordelijkheid over één of meerdere groepen studenten in de school van zijn of haar Instructor. De status Assistant Instructor of Instructor wordt elk jaar vernieuwd en bevestigd met een certificaat. 

Bevoegdheid voor het afnemen van Keup-examens

Binnen de Dutch Haedong Kumdo Association zijn personen bevoegd om examens af te nemen als ze aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

  1. Je bent minimaal Black Belt 1.Dan
  2. Je bent in het bezit van een Instructor certificaat

Opmerking: Assistant Instructors kunnen wel betrokken zijn in de jury en waarderingen geven i.v.m. hun opleiding, mits onder supervisie van een Black Belt met een Instructor certificaat. 

Bevoegdheid voor het afnemen van Dan-examens

Alleen Master Instructors vanaf 5.Dan Black Belt en hoger zijn bevoegd om Dan examens af te nemen van bijvoorbeeld 1.Dan of 2.Dan Black Belt. In de meeste gevallen worden Dan examens afgenomen door Grand Master Kim, Jeong Seong. 

Studenten >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.