...

Resources

Nadat je bent ingelogd heb je toegang tot de student resources. Heb je geen inloggegevens? Meld je dan aan via dit formulier of neem contact met ons op via info@haedongkumdo.nl

Overweeg je om je aan te sluiten als club? Wees dan welkom op één van onze activiteiten om kennis te maken. We helpen jou graag met opstarten. Ook als je Haedong Kumdo wilt toevoegen aan je bestaande school curriculum.

Lees meer over: onze visie >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.