...

Aanmelden

Join the passion en voel je welkom in onze community. Ontvang je login voor de student resources en je DHKA paspoort en student manual door je hier aan te melden. Meedoen kost slechts € 2 per maand en wordt eenmaal in rekening gebracht in het eerste kwartaal. Alvast bedankt voor je support en tot ziens op één van onze activiteiten.

DHKA lidmaatschap

Voorbeeld: je meldt je aan bij de DHKA per 7 april 2023. Je ontvangt dan via de penningmeester van jouw club een bevestiging met factuur voor het resterende deel van 2023 (7 april 2023 tot en met 31 december 2023). Daarna ontvang je van de DHKA een e-mail met je nieuwe accountgegevens en een login/password. Vervolgens ontvang je in het begin van het nieuwe jaar een factuur voor het jaar 2024 (1 januari 2024 tot en met 31 december 2024).

Let op! Afmeldingen voor het nieuwe jaar dienen uiterlijk vóór 31 december te zijn ingediend via de contactpagina >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.