...

Wat is Haedong Kumdo?

Haedong Kumdo is een traditionele Koreaanse zwaardkunst. In Haedong Kumdo beoefenen we de originele zwaardtechnieken die de krijgers vroeger gebruikten om zich voor te bereiden op het strijdveld. Het is een dynamische Martial Art voor welzijn, zelfverdediging en balans van lichaam en geest.

In onze stijl Jinyoung Ssangkum Ryu leer je skills met 1 zwaard en met 2 zwaarden tegelijk. We beoefenen ook Ki training voor meer vitaliteit en om de technieken zo effectief mogelijk te maken. Trainingsfacetten van Haedong Kumdo zijn o.a. training in de basistechnieken, het uittrekken en opbergen, zwaardvormen, sparring en live cutting.

Hae betekent ‘Zee’
Dong betekent ‘Oost’
Kum betekent ‘Zwaard’
Do betekent ‘Weg’

Kort samengevat betekent Haedong Kumdo: ‘De Weg van het Zwaard van het Oosten’

De beoefenaars van Haedong Kumdo trainen met houten oefenzwaarden, aluminium zwaarden en ook met echte ‘live blades’, welke circa 1,2 kg wegen. Deze scherpe live blades worden vooral gebruikt door Black Belts wanneer de cutting techniques centraal staan, zoals snijden door bamboe, kartonnen kokers en stro.

Wie is de grootmeester?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.