...

New promotions

Op zaterdag 10 december j.l. was er een examen bij Spring Dragon Martial Arts in Harlingen met examinators Dominic den Drijver en Frank Heininga. Vier examenkandidaten deden deze dag ook hun pre-test voor Black Belt. Zij ontvingen daarmee de feedback voor hun laatste voorbereidingen op de Black Belt testing in april 2023. Wij wensen hun veel succes, kracht en many many repetitions!

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Black Belt pre-test

 

🟠 In het paasweekend van 7 – 10 april organiseren we diverse workshops met Master Kim. Bekijk hier het complete programma: Dutch workshops 2023 – Happy Easter edition – Dutch Haedong Kumdo Association

🟠 Updates ontvangen? Dat kan!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.