...

Opgave instructor training

Hier kun je je opgeven voor de instructor training op zondag 13 november 2022.

Tijd: 12:00-15:00

Locatie: De Waddenhal, Harlingen

Centrale training

De kosten bedragen € 15 en kun je overmaken naar de DHKA o.v.v. [instructor training 13/11/22] + [voor- en achternaam] + [school]. Hier vind je ons rekeningnummer >>

Gelieve de kosten voor de training vooraf overmaken of uiterlijk op de dag van de training zelf.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.