...

Haedong Kumdo is een dynamische zwaardkunst voor welzijn, zelfverdediging en balans van lichaam en geest. Op deze website vind je een overzicht van onze activiteiten en bronnen voor groei en inspiratie. Meld je vandaag nog aan!

Wat is Haedong Kumdo?

Onze visie >>

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.